Regler og vilkår for bruk av diskusjonsforumet:

OM VALG AV BRUKERNAVN VED REGISTRERING:
- Brukernavn skal være ditt ekte navn eller et skikkelig originalt alias.
- Brukernavn skal ikke inneholde alder, fødselsår eller andre tall.
- Brukernavn skal ikke inneholde bare navnet på et sted eller en gård.
- Brukernavn skal ikke være slik at du utgir deg for å være en annen person.
- Brukernavn skal ikke være av støtende karakter, velg med omhu og fornuft.

OM Å STARTE NYE DISKUSJONSTRÅDER:
- Sjekk først at det ikke allerede eksisterer en tråd som berører emnet, unnlat i såfall å starte en tilsvarende.
- Starter du en tråd skal det være med en informerende, forklarende og beskrivende introduksjon til emnet, som en artikkel.

OM Å POSTE INNLEGG:
- Tenk nøye gjennom hva du skriver i innlegget ditt og les korrektur på det før du poster det - du kan ikke endre det i ettertid!
- Skriv som du ville skrevet i en stil på skolen eller i et offentlig brev - rettskrevet, velformulert og godt oppsatt!
- Post kun seriøse og relevante innlegg, knyttet til gjeldende forum og gjeldende tråd, bruk hele setninger og uttrykk deg klart.
- Ikke post unødvendige svar som ikke bringer noe nytt og informativt til debatten - de vil regnes for søppel og bli slettet.
- Personhets må ikke forekomme, forfølg sak, ikke person - enhver har krav på å ha en mening uten å bli uthengt for det.
- Det å poste to innlegg rett etter hverandre i den samme diskusjonen er dårlig skikk og forbudt - la andre slippe til i mellom!

FORBUDT INNHOLD I INNLEGG:
- Ingen spam, ingen unødvendig posting av innlegg! Misbruk politi-anmeldes og brukeren bøtlegges i henhold til loven.
- Ikke etterspør linker! Forumet er til for å fremme meningsutveksling og synspunkter - bruk heller Google til søk.
- Linker er forbudt, så bruk tastaturet til å skrive hva du har å si og siteringsretten til å referere annetsteds fra!
- Posting av private fotografier skal kun skje etter forhåndsavklaring med administrator, ta kontakt pr. E-post først!

OM ADMINISTRASJONENS ANSVARSFRIHET OG REDIGERINGSRETTIGHET:
- Enhver er selv ansvarlig for det vedkommende poster idet man er sin egen redaktør og poster direkte.
- Administrator og moderatorer kan og vil slette innlegg eller utestenge brukere som ikke følger reglene.
- Brukere som ikke utviser sosial intelligens og god oppførsel vil bli utestengt fra diskusjonsforumet.
- Innlegg som administrator finner å være til skade for et nettsted eller enkeltperson vil kunne bli fjernet.

OM DISKUSJONSFORUMETS RETT TIL ARKIVERING OG BRUK:
- Postede innlegg tilhører diskusjonsforumet og kan ikke forlanges fjernet igjen.
- Tråder kan flyttes til og arkiveres på domener der WebMaster finner det hensiktsmessig.